BUP 2 timers spørrerunde – utredningen fortsetter

På fredag satt Helten og jeg og svarte på spørsmål i to timer vedrørende Englebarn1 sine ferdigheter. Det var godt å være to stykker, sånn at bildet ble mer nøyaktig.

Det som ble veldig tydelig og tilsvarende trist, er st Englebarn1 er ganske utfordret. Selv med mammabrillene mine, ser jeg repetetiv adferd, tvangshandlinger og stimming. Selv om han allerede er en mester i å skjule det.

Om to uker er det ADOS test. En test der Englebarn1 sitter med en utreder og frempeovoserer autistisk adferd. De filmer seansen og har lege og psykolog bak glasset. Det var kortversjonen, som jeg forsto den.

Etter å ha studert hva som skjedde på ADOS testen, skal de komme frem til et svar. Og er det ikke en autismespekterdiagnose, så blir jeg bekymret. For noe er det.