BUP oppsumering av første runde

Jha, altså .. scoret innenfor normalt. Laveste score for det som kan kalles normalt. På språkforståelse og motorikk. Ligger ett år etter funksjonsfriske jevnaldrende. Det emosjonelle og sosiale er enda ikke utredet .. men «det var tydelig noe der», som BUP sa.

Det er ikke det at relasjonen eller oppfattelsen av Englebarn1 endrer seg. Men håpet om at det kan bli lettere for han, blir rimelig vanskelig å opprettholde.

Vi fikk flere tilbakemeldinger, blant annet at vi var flinke til å støtte han og forutse potensielt vanskelige situasjoner. Det er jo i gunn hyggelig det. At vi oppleves som gode for sønnen vår. Samtidig ble Helten og jeg enige om, i etterkant av møtet, at det faktisk hadde vært bedre om det var vår feil og at vi kunne endret på det. Vi føler oss ganske maktesløse. Vi vil jo at alle gutta skal ha en så optimal hverdag som mulig.

Psykologen vi har hatt har vært veldig proff. Så da er det bare å glede seg til neste runde. Som starter allerede i august, med fysisk sjekk.